Nyt yhdistykseen uusia vapaaehtoisia!

Auttavan vapaaehtoistoiminnan historia on pitkä ja siihen on kuulunut vahvasti ajatus kehittymisestä. LähiVerkko-projekti pilotoi talvella 2015-2016 apunen-toimintaan uuden vapaaehtoistoiminnan muodon: nettiopastamisen. Nyt tätä kirjoittaessani Eläkeliiton yhdistyksissä on 166 nettiopastaja-apusta eri puolilla Suomea.

Nettiopastaja on vertaisohjaaja, joka omien tietojen ja taitojen avulla auttaa toista ikäihmistä käyttämään tietotekniikkaa. Se voi olla sähköisen verkkopalvelun käytön opettelua, sosiaalisessa mediassa toimimiseen tutustuttamista tai se voi olla vaikka oman sähköpostitilin perustamista eläkeläiselle. Nettiopastus voi tapahtua ihmisen kotona, julkisessa paikassa (esim. kirjasto) tai sitten vaikka yhdistyksen kuukausikokouksen yhteydessä. Se voi olla yksilö-, ryhmä- tai luentomuotoista.

Toisin kuin usein virheellisesti luullaan, nettiopastaja on juuri auttavaa vapaaehtoistoimintaa tekevä eläkeläinen. Nettiopastustoiminta yhdistyksissä ei ole palkattujen työntekijöiden vetämiä tietotekniikkakursseja vaan nettiopastus on lähimmäisen auttamista tavallisen ihmisen taidoin. Kun ikäihminen auttaa toista ikäihmistä, on hänellä sellaisia etuja mukanaan, jota ammattilaisella ei ole. Ne ovat esimerkiksi

– ymmärrys siitä kuinka vaikeaa vanhemmalla iällä voi olla oppia käyttämään teknisiä laitteita.
– yhteinen tahti tehdä asioita. Nuorempien ammattilaisten ongelma on useimmiten liika nopeus.
– ymmärrettävä kieli asioita selittäessä.

Nettiopastajille yhdistyksen hallituksen ja vapaaehtoistoiminnan vastaavan antama tuki on ollut monella paikkakunnalla äärimmäisen tärkeä. Nettiopastaja on kokenut kuuluvansa yhdistyksen muiden vapaaehtoisten joukkoon ja saanut heiltä innostusta ja voimaa uuteen vapaaehtoistoiminnan muotoon. Lisäksi opastajien tekemien vapaaehtoistuntien määrät ovat huimat ja niiden saaminen tilastoihin on äärimmäisen tärkeää. Sen takia yhdistyksissä on tärkeää rekisteröidä nettiopastajat vapaaehtoisten listaan, antaa heille apunen-nimikortti ja vapaaehtoistoiminnan kortti tilastointiin sekä varmistaa, että he ovat vakuutusten piirissä.

Auttavan vapaaehtoistoiminnan hienous on lähimmäisen tukemisen mahdollisuuksien monipuolisuudessa. Vaikka nettiopastaminen on uusi apunen-toiminnan muoto, on se jo nyt saanut kiitosta niin autettavilta kuin uusilta vapaaehtoisilta. Ihmiset ovat päässeet jakamaan osaamistaan sitä tarvitseville. Siitähän apunen-toiminnassa on juuri kysymys.

Niin ja mikä mielenkiintoista: Miesten määrä apunen-vapaaehtoisina on kasvanut nettiopastajatoiminnan myötä.

Ida-Maria Pankka

Kirjoittaja on LähiVerkko-projektin projektisuunnittelija
EHYT ry

LähiVerkko-projekti kouluttaa vielä vuoden 2017 ajan uusia nettiopastajia Eläkeliiton yhdistyksiin piirien koulutuksien ja avoimien koulutustilaisuuksien kautta. Lisätietoja www.lahiverkko.fi/nettiopastaja