Mielekäs vapaaehtoistoiminta vaatii järjestöiltä yhteistyötä

Juhlapuheissa kuulee usein korostettavan vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä. Ilman sitä Suomi ei pyörisi, ilman sitä moni jäisi apua vaille, ilman sitä ehkäisevään työhön tulisi aukkoja jne. Uskallan kuitenkin väittää, että sitten kun se paljon puhuttu arki koittaa, vapaaehtoisuudelle ei mahdollisteta parhaimpia mahdollisia puitteita. Laadukasta ja laajaa vapaaehtoistoimintaa ei voi olla ilman järjestäytynyttä ja resursoitua järjestökenttää. Järjestöjen kautta vapaaehtoisten tekemää työtä mahdollistetaan, koordinoidaan ja tuetaan. Järjestöillä on siis oltava tarpeeksi resurssia toiminnan mahdollistamiseen, mutta niiden tulee katsoa myös peiliin toiminnan onnistumiseksi.

Paljon puhutaan vapaaehtoisuuden muuttumisesta pop up -tyyppiseksi toiminnaksi ilman pitkäaikaisia sitoumuksia. Kauaksi ovat jääneet ajat, jolloin vapaaehtoinen sitoutui samaan toimintaan ja samaan järjestöön vuosiksi. Vapaaehtoiset hakevat muutosta, aivan niin kuin meistä jokainen hakee omaan elämiseenkin muutosta aika ajoin. Vapaaehtoisuus muuttuu koko ajan yhteiskunnan kehittyessä. Hyvä niin, mutta se vaatii erityistä ketteryyttä järjestöiltä. Muuttuvaan tarpeeseen on vastattava eikä vain voivoteltava, miksei rahastonhoitajan tehtävään enää haluta kuten aikaisemmin. Tarvittavasta muutoksesta on puhuttu jo vuosia, mutta jotenkin tuntuu, että vieläkään emme oikein tiedä mitä pitäisi tehdä.

Tärkeä asia tässä suhteessa on järjestöjen välinen yhteistyö. Tällä hetkellä järjestöt kilpailevat hyvin usein keskenään samojen aktiivisten ihmisten ajasta. Paljon hedelmällisempää olisi yhdessä miettiä vielä laajemmin, miten ihmisiä aktivoidaan niin, että useiden järjestöjen teemat, menetelmät ja ajatukset leviäisivät vapaaehtoisten toiminnan kautta. Tästä vastuu on meillä järjestötoimijoilla. Samalla tarjoaisimme näille tärkeille vapaaehtoisille mielekkäämpiä kokonaisuuksia, joihin he haluavat satsata aikaansa.

Jokainen vapaaehtoistyöhön käytetty tunti on arvokas. Järjestöjen on nostettava työn arvostusta ja varmistettava, että jokainen omaa aikaansa yhteiseen hyvään laittava ihminen tuntee työnsä merkityksen. Vapaaehtoistoiminnan kukoistaminen on meidän yhteisellä vastuulla ja parhaimmillaan yhteinen ylpeyden aihe.

Kristiina Hannula

Kristiina HannulaKirjoittaja on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja.